Kľúčovou činnosťou TESLA Battery Storage je predaj škálovateľných batériových úložísk, v ktorých využívame tie najkvalitnejšie kvapalinou chladené  batériové moduly od spoločnosti CATL.

Kontakt

Viedenská cesta 5. 851 05 Bratislava

sales@teslaeh.eu

+421 911 101 073

BESS Technológia

Naše batériové úložiská využívajú technológiu od najlepších svetových výrobcov. V našich systémoch využívame kvapalinou chladené batériové články CATL. Poruchovosť batériových článkov je znížená  na 1/ 1 000 000 000 vďaka viac ako 6 800 kontrolným bodom kvality a viac ako 700 testoch realizovaných na každom článku, čo zaručuje kvalitu batériového úložiska. Spoločne s vhodnou kombináciou komponentov, kvalitnou inžinierskou činnosťou a precíznym dimenzovaním, prinášame klientom technologicky vyspelé a inteligentné riešenia, z ktorých budú naši klienti benefitovať dlhý čas.

Výhody BESS

Aké benefity vám môžu priniesť?

01
Možnosť podporných služieb a <br />flexibility <br />
Možnosť podporných služieb a
flexibility
Batérie dokážu poskytnúť službu na dodržanie dodávky kvality energie a na zaistenie prevádzkovej spoľahlivosti elektrizačnej sústavy, pričom výsledkom ich aktivácie je dodávka regulačnej energie.
02
Spolupráca s obnoviteľnými zdrojmi
Spolupráca s obnoviteľnými zdrojmi
BESS umožňuje maximalizovať využitie OZE vďaka uloženiu energie počas vyššej výroby a jej spotrebu v čase potreby.03
Škálovateľnosť a variabilita vyhotovení
Škálovateľnosť a variabilita vyhotovení
Batériové úložiská TESLA vyhotovujeme ako interiérové, exteriérové, skriňové i kontajnerové riešenia s kapacitou a výkonom podľa potrieb klienta.

04
Plná servisná vybavenosť a komfortná dodacia doba
Plná servisná vybavenosť a komfortná dodacia doba
Vďaka komplexným službám máme k dispozícii servisných technikov, monitoring BESS a dispečing 24/7.


05
Záložné napájanie
Záložné napájanie
BESS ako zdroj s extrémne rýchlym nábehom môže poskytnúť rýchly výkon pre potreby prevádzky. V spolupráci s externými stálymi zdrojmi (kogeneračné jednotky alebo dieselagregáty), dokáže výrazne eliminovať vplyv neočakávaných výpadkov distribučnej siete.06
Peak shaving
Peak shaving
Využitie batérie v čase odberu zo siete počas vzniku nábehových špičiek, kedy batéria dodáva elektrinu paralelne so sieťou a pokrýva tento energetický nárok. O tieto špičky, je možné znížiť rezervovanú kapacitu klienta, čo znamená úsporu pevných mesačných platieb, a vyhnutie sa poplatkom za prekročenie rezervovanej kapacity.
07
Obchodovanie s elektrickou energiou
Obchodovanie s elektrickou energiou
Prostredníctvom ukladania energie v dobe nižšej ceny a využitie v dobe vyšších cien - podľa tarify, burzy, intraday obchodovania či regulačných taríf. Kvalita energie a riešenie problémov s jej dodávkou, vrátane riadenia účinku a obmedzenia jeho nedodržania, či batérie ako funkcie záložného zdroja.

sk_SK
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner