Kľúčovou činnosťou TESLA Battery Storage je predaj škálovateľných batériových úložísk, v ktorých využívame tie najkvalitnejšie kvapalinou chladené  batériové moduly od spoločnosti CATL.

Kontakt

Viedenská cesta 5. 851 05 Bratislava

sales@teslaeh.eu

+421 911 101 073

Novinky

TESLA Battery Storage súčasťou Jarnej konferencie SPX 

1. júna 2023 sa náš obchodný riaditeľ, Peter Stančík, zúčastnil panelovej diskusie o súčasnosti a budúcnosti batériových riešení v energetike počas Jarnej konferencie SPX.   Peter Stančík v rámci panelu vyzdvihol výhody našich batériových úložísk a spolu s ostatnými vystupujúcimi diskutovali o aktuálnych výzvach tohto odvetvia.  Ich príspevky sa týkali niekoľkých kľúčových otázok – prečo je vývoj s inštaláciou BESS  na Slovensku iný […]

sk_SK
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner